Tingimused kasutajale

BronMe on broneerimissüsteem, kus interneti lehekülje ja rakenduse kaudu on võimalik teenuseid leida ja broneerida; BronMe vahendab teenuse soove nendele teenusepakkujatele, kes on BronMe süsteemis registreeritud kasutajad. BronMe OÜ on Eestis registreeritud erafirma (reg. kood 14207590) ja omab kõiki õigusi ja osutab teenust BronMe kodulehe ja rakenduse kaudu.

1. BRONME RAKENDUSE JA KODULEHE KASUTAMINE

1.1 BronMe rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning/või registreerima kasutajakonto. BronMe rakenduse installeerimisel või kasutaja registreerimisel seostakse BronMe teenuse kasutaja mobiiltelefoni number kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi.

1.2 BronMe rakendust või veebilehte kasutades saab kasutaja valida, kas soovib tasuda teenuse eest teenusepakkujale või siis kasutada BronMe krediitkaardi- või mobiilimakset.

1.3 Any complaints can be sent to our support team via email info@bronme.com or by calling our support line +372 600 5270 (available on workdays 09.00-16.00 EET).

2. BRONME KREDIITKAARDI- JA MOBIILIMAKSE TINGIMUSED

2.1 BRONME rakenduse või veebilehe kasutaja saab tasuda teenuste eest krediitkaardimaksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses krediitkaardi andmed ning nõustuma BronMe kasutustingimustega.

2.2 Mobiilimakseid saab teha BronMe rakenduse või veebilehe kasutaja, kellel on sõlmitud mobiilimakse leping.

2.3 Krediitkaardi- ja mobiilimakset tehes on tasu saajaks BronMe OÜ, kes tasub saadud tasud edasi teenuse pakkujatele.

2.4 Krediitkaardi- või mobiilimakset tehes lisandub teenusetasu iga tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid. Teenustasu suurus on kuvatud mobiilirakenduses. Juhul kui mobiilimakse vahendaja kehtestab maksetehingu teenuse kasutamise tasu, mille peavad tasuma teenuse tellijad eraldi, siis ei sisaldu nimetatud tasud BronMe krediitkaardi- ja mobiilimakset tasus.

2.5 Krediitkaardimaksete vahendamine BronMe rakenduses või veebilehel toimub ADYEN BV kaudu ning juhindub järgmistest tingimustest https://www.adyen.com/home/support/manuals. Terms & Conditions.

2.6 BronMe vastutab krediitkaardimaksete toimimise eest ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub krediitkaardi- või mobiilimaksete vaidluste lahendamine BronMe vahendusel. BronMe krediitkaardi- või mobiilimaksete tugiteenuse kontakt on: info@bronme.com ja telefoni number +372 600 5270 – E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. BronMe lahendab kõik krediitkaardi- või mobiilimaksetega seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul.

2.7. BronMe käitub krediitkaardi- või mobiilimakset pakkudes teenuse pakkujate majandusagendina vahendades BronMe rakenduses või veebilehel tehtavaid makseid. Teenuse kasutaja kohustus teenuse pakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks BronMe pangakontole. BronMe ei ole teenuse tellija maksekäsundi täitja.

3. TEENUSE TELLIMINE, MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

3.1 Juhul kui BRONME rakenduse või veebilehe kasutaja tellib teenuse ning teenuse pakkuja on kinnitanud teenuse vastuvõtmise või ei ole seda tühistanud, siis loetakse seda teenuse tellimiseks.

3.2 Tellitud teenuse kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus teenuse pakkuja on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest või ei ole seda tühistanud ning BronMe rakenduse või veebilehe kasutaja loobub peale vastava teate saamist teenusest.

3.3 Tellitud teenuse kasutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus BronMe rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks teenus telliti, ei ilmu teenuse osutamise kohta 10 minuti jooksul alates ajast, millal teenuse osutamine pidi algama.

3.4 Teenusest loobumisel peab BronMe rakenduse või veebilehe kasutaja tasuma ettetellimistasuna 10 eurot. Juhul kui BronMe kasutaja teavitab teenusest loobumisest viie minuti jooksul alates BronMe vahendusel broneeringu määratud algusest, siis ei pea ta tasuma ettetellimistasu.

3.5 BronMe-l on õigus tühistada rakenduse või veebilehe kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud ööpäevas kolmel järjestikusel korral tellitud teenuse kasutamisest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale kolmandat loobumist tühistab Bronme kasutuse õiguse. BronMe kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

4. BRONME RAKENDUSE VÕI VEEBILEHE KASUTAMISE TINGIMUSED

4.1 BronMe on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv teenusepakkuja kasutades geograafilise asukoha andmeid.

4.2 BronMe rakenduse või veebilehe kasutamine toimub BronMe OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on teenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses või veebilehel võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et BronMe rakendus või veebileht ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui teenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

4.3 Kuna BronMe rakendus ja veebileht on kommunikatsioonivahend teenuse tellija ja teenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa BronMe mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et BronMe kaudu toimunud teenus toimub alati korrektselt ja puudusteta.

4.4 BronMe rakendus ja veebileht ei ole teenuse pakkumine ning BronMe rakenduse või veebilehe kaudu ei korraldata teenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega leidmaks teenusepakkujatele kliente.

4.5 BronMe rakenduse ja veebilehe tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

5. BRONME KONTOT REGISTREERIDES NÕUSTUTE JÄRGMISTE TINGIMUSTEGA

5.1 BronMe-l on õigus lisada rakenduse või veebilehe kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid teenusepakkujatele vastavalt privaatsustingimustele (https://bronme.com/en_GB/privacy-policy/).

5.2 BronMe-l on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.

5.3 Bronme võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral lähevad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.

5.4 BronMe võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardi- ja mobiilimaksete vahendajatele.

5.5 BronMe-l on õigus kasutada telefoninumbrit identifitseerimiseks, saates SMS-e ja kasutada seda turuduslikul otstarbel.

6. BRONME RAKENDUSE JA VEEBILEHE KASUTAMISE HEA TAVA

6.1 Kuna BronMe ei ole teenuse pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa mõjutada teenuse kvaliteeti. Teenuse puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt teenuse pakkuja või teenuste üle järelevalvet teostava ameti reeglitele.

6.2 BronMe soovib kaasa aidata sellele, et teenuste kvaliteet paraneks. Seetõttu palume täita BronMe rakenduses tagasiside vorm. Selle kaudu saame me teha teenuste pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks.

6.3 Me ootame BronMe rakenduse või veebilehe kasutajalt, et nad kasutavad seda heatahtlikult ning on teenusepakkujate suhtes viisakad.

6.4 BronMe annab endast parima, et BronMe rakendust ja veebilehte kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad teenusepakkujad. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et BronMe rakenduse vahendusel leitud teenusepakkuja osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Juhul kui saate ebameeldiva teenuse osaliseks, siis teavitage sellest teenusepakkujat või järelevalveasutust.