Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

BronMe äpi või kodulehe kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku BronMe rakenduse installeerimisel või kodulehel enda kasutajaks registreerimisel tehes märgi „Nõustun kasutustingimustega ja isikuandmete töötlemisega“ välja juurde.

BronMe OÜ kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mida rakenduse või kodulehe kasutajad edastavad BronMe kodulehel registreerides või rakenduse installeerimise käigus ja rakendust kasutades. BronMe teenuse kasutamise eelduseks on kasutaja geograafilise asukoha andmete avaldamine.

1. Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme

 • rakenduse kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • teenuse kasutaja geograafiline asukoht, teenuse osutamise aeg ning teenuse maksumus;
 • seadme, millele on installeeritud BronMe rakendus, identifitseerimist võimaldav teave;
 • veebilehe bronme.com küpsised salvestavad veebilehe kasutaja telefoninumbri ja geograafilise asukoha andmed.

2. Mis eesmärgil kogume isikuandmeid

 • me kogume ja töötleme isikuandmeid selleks, et oleks võimalik kokku viia teenuse kasutaja ja teenuse pakkuja;
 • kasutaja geograafilise asukoha andmed ja telefoninumbri edastame teenuse pakkujale selleks, et ta saaks otsustada, kas teenuse kasutaja asukoht on tema läheduses ja ta saab ning soovib kasutajale osutada teenust;
 • kasutame teenuse kasutaja isikuandmeid selleks, et lahendada BronMe ja teenuse osutaja vahelisi küsimusi/vaidlusi, mis seonduvad teenuse osutamise ja kvaliteediga;
 • kontaktandmeid kasutame selle jaoks, et teavitada BronMe teenuse uuendustest;
 • BronMe teenuse kasutajate liikumistrajektoore kogume selle jaoks, et analüüsida teenuse kasutuse geograafilist ala ning anda selle alusel soovitusi teenuse pakkujatele;
 • BronMe rakenduse abil kogutud isikuandmeid ei kasutata inimeste ega nende asukoha tuvastamiseks, samuti ei kogu me isikuandmeid käitumusliku reklaami pakkumise eesmärgil.
 • BronMe hoiab ja töötleb isikuandmeid ainult selle perioodi vältel, millal konto on aktiveeritud.

3. Millisel viisil isikuandmeid kogume

 • BronMe kasutaja nime, telefoninumbri, aadressi ning e-posti aadressi kogume BronMe kasutaja registreerimisel või rakenduse installeerimisel või profiili muutmisel;
 • teenuse kasutaja geograafilise asukoha andmeid kogume ainult juhul kui BronMe rakendus on aktiveeritud;
 • peale BronMe rakenduse sulgemist kasutaja seadmes lõppeb ka geograafilise asukoha andmete kogumine.

4. Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine

 • teenuse kasutaja isikuandmeid edastatakse ainult neile teenuse pakkujatele, kes on aktiveerinud BronMe rakenduse ning nad näevad sellisel juhul teenuse tellija nime, telefoninumbrit ning geograafilist asukohta ning mailiaadressi;
 • peale teenuse osutamise lõpetamist näeb teenuse pakkuja teenuse kasutaja nime ja telefoninumbrit ning meiliaadressi. Seda on teenuse pakkujal vaja selle jaoks, et oleks võimalik lahendada teenuse osutamisega seonduvaid küsimusi, nt võtta ühendust unustatud asjade tagastamiseks jne;
 • hinnang sõiduteenuse kvaliteedi kohta ei ole anonüümne ning teenuse pakkuja saab teada hinnangu andnud kasutaja nime meiliaadressi ja telefoninumbri;
 • me ei edasta BronMe kasutajate isikuandmeid ega geograafilist asukohta kolmandatele isikutele ja riigiasutustele, va juhul kui andmete küsijal on selle jaoks õiguslik alus vastavalt asukohamaa seadustele.

5. Andmete turvalisus ja andmete kustutamine

 • BronMe kaudu osutatud teenuse käigus kogutud isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või Amazon Web Services, Inc. serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on ainult BronMe OÜ (või lepinguliste koostööpartnerite) volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada BronMe teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme;
 • Kui Sa soovid kustutada lõplikult kõik andmed, mis meil on Sinu kohta kogutud, siis selleks tuleb saata taotlus meie klienditoele aadressil info@bronme.com. Pärast taotluse saamist me kustutame Sinu konto ja kõik sellega seotud isikuandmed, juhul kui ei ole sellega seotud vaidlusi või tasutmata teenuseid. Pärast kustutamist kõik andmed umbisikustatakse ja neid kasutatakse ainult statistikaks;
 • Ole tähelepanelik, et BronMe rakenduse kustutamine ei põhjusta kõikide isikuandmete kustutamist. Kui Sa soovid kustutada kõik enda isikuandmed, mis on BronMe poolt kogutud, siis esita selleks taotlus üleval pool olevale emailile. Isikuandmed saame kustutada ainult koos Sinu kontoga. Selle tulemusel ei ole Sul enam võimalik selle kontoga BronMe poolt pakutavaid teenuseid kasutada.
 • Kui Sa arvad, et BronMe (või mõni teine BronMe koostööpartner, kes töötleb Sinu isikuandmeid) teeb seda rikkudes Sinu õigusi või seadusi või Sinu andmed on ebaõiged, siis on Sul võimalus:
  • a) küsida BronMe-lt (või mõnelt teiselt BronMe koostööpartnerilt, kes töötleb Sinu isikuandmeid) põhjendust;
  • b) nõuda meilt (või mõnelt teiselt BronMe koostööpartnerilt, kes töötleb Sinu isikuandmeid) tekkinud olukorra parandamist (eelkõige isikuandmete blokeerimist, parandamist või täiendamist);
  • c) pöörduda otse vastava andmekaitseasutuse poole, kes tegeleb Teie isikuandmete kaitsega.

6. Otseturustus

 • kasutame kasutaja e-posti aadressi või telefoninumbrit turundussõnumite saatmiseks ainult juhul kui olete andnud vastava nõusoleku veebilehel BronMe.com või BronMe mobiilirakenduses. Juhul kui te ei soovi saada otseturustuse teateid, siis klikkige meie poolt saadetud e-kirja päises olevale lingile „ei soovi saada turustuse teateid“ või vastavat märget BronMe mobiilirakenduse kasutaja profiili lehel

7. Teenuse osutajate isikuandmed

 • teenuse osutaja isikuandmeid kogume ja töötleme ainult ulatuses, mida on vaja teenuse osutaja kutsetegevuse õiguse kontrollimiseks ning BronMe teenuse lepinguliste suhete tagamiseks. Me ei edasta teenuse osutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate nõudmiste korral.
 • BronMe rakendust kasutades on teenuse operaatorfirmal võimalik tuvastada teenuse pakkuja geograafiline asukoht, teave teenuste kohta ja teenuse kasutamise aeg ning maksumus.
 • Juhul kui teenuse pakkuja ei soovi, et tema geograafiline asukoht oleks BronMe rakenduse abil tuvastatav, siis saavad teenuse pakkujad rakenduse välja lülitada vajutades „Lõpeta“.