Kasutustingimused Teenusepakkujale

SÄTTED JA TINGIMUSED

Järgnevad sätted ja tingimused kirjeldavad BronMe süsteemi sätete ja tingimuste kehtivust BronMe süsteemis ja veebilehel teenustepakkujate firmadele.

1. 1. DEFINITSIOONID

1.1. BronMe- privaatsätetega firma asutatud ja registreeritud Eesti Vabariigi seaduste järgselt registrikoodiga 14207590, registreeritud kontor Tartu mnt 53, Tallinn, Eesti

1.2. Tarkvara- Tarkvara nimega BronMe loodud BronMe ettevõtte poolt võimaldab isikutel broneerida teenuseid, et edastada oma soovid teenusepakkujatele. Tarkvara sisaldab mobiilirakenduse tarkvara, BronMe veebilehte ja juhtimistarkvara.

1.3. Mobiilirakenduse tarkvara- tarkvara nime all BronMe loodud BronMe ettevõtte poolt mobiiliteenuse pakkujatele ja teenust broneerivatele isikutele kommunikatsiooni eesmärgil ja krediidimakse kasutuseks, mobiilimakse ja ärikliendi maksete tarbeks.

1.4. Juhtimistarkvara- Juhtimistarkvara nimega BronMe loodud BronMe ettevõtte poolt võimaldab teenusepakkujatele mobiilirakenduse tarkvara jälgimist.

1.5. Klient- isik, kes soovib broneerida teenust läbi BroMe tarkvara kasutamise

1.6. Teenusepakkuja ettevõtte- teenuse pakkuja.

1.7. Üldsätted- üldised lepingu tingimuste sätted koostatud BronMe ettevõtte poolt.

1.8. Kokkulepe- Kokkulepe BronMe ja teenusepakkuja ettevõtte vahel hõlmates tarkvara kasutust sisaldades endas üldtingimusi ja lisatingimusi- ja sätteid mis kehtivad nüüd või on kokkulepitud BronMe ja teenusepakkuja ettevõtte tulevikus.

1.9. Litsents- õigus kasutada Tarkvara kokkuleppejärgselt.

1.10. Veebileht- BronMe veebileht asub www.bronme.com.

1.11. Hinnakiri- BronMe hinnakiri viidates makstavatale tasudele teenusepakkuja poolt BronMe ettevõttele.

1.12. Litsentsitasu- makstav tasu teenusepakkuja ettevõtte poolt BronMe ettevõttele tarkvara kasutamise eest.

1.13. Broneerimise vahendustasu- osa makstavast lepingutasust teenusepakkuja ettevõtte poolt ettenähtud teenuse tellimisest kliendi poolt teenusepakkuja ettevõttele või teenusepakkujale tarkvara kasutamise eest.

1.14. Maksevahendustasu- tasu mida maksab teenusepakkuja ettevõte BronMe ettevõttele BronMe maksete vahendamise eest.

1.15. Turunduskompensatsioon- kompensatsioon, mida BronMe ettevõtte tasub teenusepakkuja ettevõttele.

1.16. Ärikliendi makse- makseviis teenuse eest krediitkaardiga või BronMe keskkonna vahendusel.

1.17. BronMe makse- krediitkaardi makse, mobiilimakse ja ärikliendimakse, mida saab kasutada teenuse eest tasumisel.

2. LEPINGUSSE ASTUMINE

2.1. Enne BronMe tarkvara allalaadimist või kasutusele võtmist tuleb BronMe keskkonnaga liituda täites vajalik informatsioon mis on BronMe veebilehel nõutud. Järgnevalt õnnestunud liitumisele BronMe veebikeskkond võimaldab teenusepakkuja ettevõttele isikliku konto mis on ligipääsetav parooliga valitud BronMe ettevõtte poolt. Vajutades „NÕUSTUN“ nuppu või märkides „Sätted ja Tingimused“ märkekasti, kinnitab teenusepakkuja ettevõte, et:

 • 2.1.1. BronMe lepinguga nõustumine on seadusega kooskõlastatud;
 • 2.1.2. on hoolikalt uurinud ja mõistab täielikult üldtingimusi, kaasaarvatud kohutusi mis kehtivad BronMe ettevõttele antud lepingu siseselt;
 • 2.1.3. nõustub järgima ja olema sidususes sätete ja tingimustega mis on ette antud üldtingimuste ja kokkuleppe paragrahvis;
 • 2.1.4. kogu BronMe ettevõtte poolt edastatud informatsioon on täpne, korrektne ja täielik;
 • 2.1.5. ei autoriseeri teisi isikuid teenusepakkuja ettevõtte konto kasutamiseks, ei edasta kohuseid ega kanna kontot üle ühelegi kõrvalisele isikule;
 • 2.1.6. ei kasuta tarkvara autoriseerimata või mitteseaduslikel eesmärkidel ega väärtarvita tarkvara õiget kasutamisviisi;
 • 2.1.7. ei kopeeri ega jaota tarkvara või muud BronMe sise ilma eelneva BronMe ettevõtte kinnituse saamist;
 • 2.1.8. nõustub täielikult sätestatud seaduste ja regulatsioonidega;
 • 2.1.9. nõustub täielikult BronMe ettevõtte veebilehel olemasoleva privaatsuspoliisiga (http://www.bronme.com/en_GB/privacy-policy/).

2.2. Paroolid edastatud teenusepakkuja ettevõttele tarkvara kasutamiseks ei ole teenusepakkuja ettevõttele avalikustamiseks muudele isikutele.

2.3. Järgnevaga kinnitab teenusepakkuja ettevõte, et teenusepakkuja ettevõte võimaldab teenuseid kooskõlas kohalike seaduste ja regulatsioonidega. Teenusepakkuja ettevõte kinnitab, et omab kõiki vajalikke litsentse, lube ja muid vajalikke doumente oma teenuste pakkumise edastamiseks. Teenusepakkuja ettevõte on täielikult vastutav kõikide antud seaduste ja regulatsioonide rikkumiste eest.

2.4. Teenusepakkuja ettevõte peab pakkuma oma teenuseid professionaalsel viisil kooskõlas teenuse pakkumisele kehtivale ärieetikaga ja püüdlema tegutseda kliendile parimate huvide nimel.

3. TARKVARA JA TUGITEENUS

3.1. Tarkvara lubab teenusepakkuja ettevõttel võtta vastu klientide palvusi kes on huvitatud teenusepakkuja ettevõtte teenuste kasutamisest, millele saab teenusepakkuja ettevõte reageerida läbi tarkvara kasutamise. Kahtluste kõrvaldamiseks ei garanteeri BronMe ettevõte klientide palvete edastust ja ei saa ühelgi juhul olla vastutusele võetav kui BronMe ettevõtte nimel tegutsev isik.

3.2. Täismahus ja õigeaegne lepingutasu makse annab teenusepakkuja ettevõttele õiguse tugiteenuste saamiseks BronMe ettevõtte poolt( äripäevadel kell 9:00- 16:00 Eesti aja järgi). Tugiteenused jõustuvad kokkuleppe kinnitamise kuupäeval ja lõppevad üheskoos lepingu lõppemisega. BronMe ettevõttel on õigus tugiteenuste pakkumise lõpetamiseks juhul, kui teenusepakkuja ettevõte viibib mis iganes maksega rohkem kui viis kalendripäeva.

4. LITSENTSI GARANTII

4.1. Järgnevaga garanteerib BronMe teenusepakkuja, olles alluv lepingutingimustele kokkuleppele järgnevalt, mittevälistavale loale tarkvara kasutamise tingimustele viidatud käesolevas kirjutises.

4.2. Teenusepakkuja ettevõte maksab BronMe ettevõttele litsentsitasu järgnevalt paragrahvile 5 Ültingimuste all.

4.3. Litsents kehtib piiramata perioodi vältel ja on kehtiv vaid territooriumil, kus teenusepakkuja ettevõte on sisse kirjutatud ja teostab oma äritegevust.

4.4. BronMe ettevõtte poolt esitatud litsents tühistub automaatselt üheskoos lepingu lõppemisega. Pärast lepingu lõppemist peab teenusepakkuja ettevõte koheselt lõpetama tarkvara kasutamise ja BronMe omab teenusepakkuja ettevõtte personaalse konto blokeerimise ja kustutamise õigust eelneva teatise edastamiseta.

4.5. Kogu tarkvarale kuuluv autoriõigus ja intellektuaalne vara, kaasaarvatud tarkvara kood ja infobaas kuuluvad BronMe ettevõttele ja on kaitstud autoriõigusega ja/või salajaste kaubandusseadustega ja rahvusvaheliste lepingutingimuste sätetega. Teenusepakkuja ettevõttel puuduvad tarkvara ja sellega seotud dokumentide üle omandiõigused.

5. LITSENTSI TASU

5.1. Teenusepakkuja ettevõte maksab BronMe ettevõtte tarkvara kasutamise eest BronMe ettevõttele litsentsitasu, mille suurus on täpsustatud järgnevas hinnakirjas:

 • 5.1.1. Tasu protsendipõhiselt iga kliendi kliendi broneeritud teenuse maksumuse pealt mis on aktsepteeritud ja ettenähtud teenusepakkuja ettevõtte poolt kasutades BronMe mobiilirakenduse tarkvara või veebilehekülge( samuti märgitud kui broneerimise vahendustasu)

5.2. Kõik hinnakirjas välja toodud hinnad ei sisalda käibemaksu(lühend KM). Hinnakiri võib aja vältel muutuda ja BronMe ettevõte teatab teenusepakkuja ettevõtet mis iganes täiendustest edaspidiselt vähemalt 14(neljateist) päeva ette.

5.3. Teenusepakkuja ettevõte tasub litsentsitasu BronMe ettevõttele eelnenud kalendrikuu eest hilisemalt iga käesoleva kuu viiendaks kuupäevaks. Järgnevalt BronMe ettevõtte tasu maksmise viibimise korral tuleb teenusepakkuja ettevõttel tasuda hilinenud makse korral trahvi suurusjärgus 2%(kaks protsenti) maksmata summa ulatuses ühe päeva kohta.

5.4. Krediidimakse esinemise puhul ei oma teenusepakkuja ettevõte õigusi ühegi tagatise saamiseks( see kehtib samuti puhul, kui teenusepakkuja ettevõte on sooritanud eelnevalt litsentsi tasu makse ja kokkulepe on lõppenud).

6. “BRONME” MAKSE TINGIMUSED

6.1. Mobiilirakenduse tarkvara pakub kliendile võimalust tellida teenust ja maksta teenuste aast kasutades BronMe makset. BronMe makset kasutades ei ole klient kohustatud teostama otsest makset teenusepakkujale. Teenusetasu on tagatud tarkvara poolt. Teenusepakkuja, olles täitnud kõik lepingu tingimused, viib läbi teenusetasu korrektuurid vastavuses teenuse täissummale. Teenusepakkuja ei oma õigusi tõsta teenusetasu kõrgemaks või väiksemaks kui on tagatud teenuse täismakse hinnas.

6.2. Kliendile möödapääsmatuks kohustuseks on maksta valitud teenuste eest pärast BronMe rakenduses maksmise valimist. Kui kliendi õigus maksta teenuste eesti läbi BronMe makse valikuga on peatatud või kui makse ei saa toimuda tehnilistel põhjustel, siis teenuste eest tasumine kaotab makseviisi valimisel möödapääsmatuse. Antud olukorra ilmnemisel tasub klient teenuste eest otseselt teenusepakkujale või teenusepakkuja ettevõttele ja teenusepakkuja ettevõte peab valima kas rakendustarkvara liite või muu makseviisi mis on kliendile sobiv.

6.3. BronMe kohus on edastada kogutud teenustasu teenuste lepingutingimuste järgselt ettevõttele, järgnevalt antud teenusetasu laekumist BronMe pangakontole. BronMe ei ole kohustatud edastama lepingutingimuste järgset teenustasu teenusepakkuja ettevõttele, kui kliendi krediitkaart või mobiilimakse on katkestatud või ebaõnnestub põhjustel mis ei ole omistatud BronMe ettevõtte poolt.

6.4. BronMe vahendab teenusepakkujale või tema ettevõttele BronMe makseid. Kui teenusetasu või kliendi poolt makstavad teenused ületavad 100 eurot, on BronMe kohustatud vahendama BronMe makset teenusepakkuja ettevõttele ainult sel juhul, kui summa, mis ületab 100 eurot, on Kliendi maksevahenditest BronMe kaudu maha võetud. Kui BronMe makselimiit ei võimalda Kliendil maksta teenuste eest, mis ületavab 100 eurot, ei ole BronMe kohustatud hüvitama teenusepakkuja ettevõttele summat, mis ületab 100 euro limiidi. Kui kliendi poolt makstav teenusetasu on väiksem, kui 100 eurot, kuid BronMe makselimiit ei osuta antud suurusega makse võimalikkusele, on BronMe kohustatud hüvitama teenusepakkuja ettevõttele tehingutasu kuni 100 eurot ühe broneerimise kohta.

6.5. Pärast teenuse edastamist saabub kliendile läbi BronMe rakenduse teatis, mis näitab teenusetasu suurust. Kui klient kahtlustab, et teenusetasu ei vasta põhjendatult teenuse maksumusele, võib klient saata BronMe ettevõttele teatise pärimaks teenusetasu summa kontrollimist. Kui antud tšekis avaldub teenusetasu põhjendamatult kõrge hind seoses tavalise teenusetasu määraga teenuste puhul, on BronMe ettevõttel õigus küsida teenusepakkuja ettevõttelt kompensatsiooni liigse teenusetasu võtmise eest. BronMe ettevõttel on õigus kasutada sarnaste teenustega olemasolevat informatsiooni ja mediaantasu, et arvutada välja teenuselt võetav teenusetasu.

6.6. Teenusepakkuja ettevõte ei tohi keelduda maksmisest BronMe maksevalikute kasutamise eest või mõjutada klienti BronMe maksevalikuid mitte kasutama. Kui teenusepakkuja või teenusepakkuja ettevõte keeldub aktsepteerimast BronMe makset, on BronMe ettevõttel õigus nõuda lisatasu leppetrahvi näol 100 euro ulatuses iga keeldumise kohta.

6.7. Enne teenuse osutamist teenusepakkuja ettevõtte teenusepakkuja veendub, et klient on isik, kes on teostanud teenuse tellimuse. Kui teenusepakkuja või teenusepakkuja ettevõte on eksinud kliendi identifitseerimises ja BronMe makse on esitatud isikule, kellele pole teenust pakutud, hüvitab BronMe teenuse maksumuse. Antud juhul teenusepakkuja ettevõte ei oma õigusi teenuse maksumuse summa saamiseks BronMe ettevõttelt. Iga vääralt rakendatud BronMe makselt on BronMe ettevõttel õigusl nõuda teenusepakkuja ettevõttelt lepingujärgselt leppetrahvi 100 eurot iga individuaalse lepingu rikkumise kohta.

6.8. Teenusepakkuja ettevõte garanteerib oma arusaamist, et BronMe makse ei ületa seadustest ja regulatsioonidest kehtivaid nõudmisi, muuhulgas teenusepakkuja ettevõtte kohust võimaldada kliendile väljaprinditud tšeki esitamist.

6.9. Teenusepakkuja ettevõte volitab BronMe ettevõtte, kaubaagendi ülesannetes, võtmaks klientidelt makstava teenusetasu osutatud teenuste eest. Teenusepakkuja ettevõte teatab BronMe ettevõtet mis iganes vajalikus olukorras täitma oma kohuseid ja BronMe palvel, esitama vajalikud tõendid ja dokumendid seotud osutatavate teenustega. BronMe ettevõttel on õigus aktsepteerida klientide poolt makstud teenuse tasu teenusepakkuja ettevõttele lepingusäteteks ja võtta vastu teenusepakkuja ettevõttelt teenuse vahendustasu antud teenuste vahendamiseks.

6.10. BronMe kannab üle kliendi poolt tasutud teenuse tasu teenusepakkuja ettevõtte kontole kooskõlas BronMe maksetingimustega. Teenusepakkuja ettevõte omab õigust vaadata üle BronMe makseraportid.

7. MAKSE VAHENDUSTASU JA ARVELDUSED

7.1. BronMe maksete vahendamise eest tasub teenusepakkuja ettevõte BronMe ettevõttele vahendustasu iga BronMe makse pealt, mille maksumus on hinnakirjas täpsustatud.

7.2. BronMe vahendab kogutud BronMe maksed, mis on kantud BronMe pangakontole eelnenud nädalal teenusepakkuja ettevõttelt hiljemalt järgneva nädala neljandaks tööpäevaks. Makse vahendustasu arvestatakse maha ülekande tasudelt.

7.3. BronMe võib hüvitada mis iganes BronMe makse makse vahendustasu vastu ja teenusepakkuja ettevõtte poolt makstavad litsentsitasud. BronMe ei arvesta makse vahendustasu kui tasu osutatud teenuse eest ja ei oma õigust selle suhtes nõuda makse vahendustasu.

7.4. BronMe esitab teenusepakkuja ettevõttele ülevaate, näidates ette BronMe poolt teenusepakkuja ettevõttele vahendatud maksesummad iga kalendrikuu viimaseks pühapäevaks, kaasa arvatud kinnipeetud vahendus- ja litsentsitasud.

8. TURUNDUSKOMPENSATSIOON

8.1. BronMe võib korraldada erinevaid kampaaniaid, nt. Hinnaalandused teenuste hindades, kui teenus on makstud kasutades BronMe makse valikut või pakkudes muid eeliseid tarkvara turundamiseks.

8.2. Turunduskampaania esinemise korral tehakse allahindlus mobiilirakenduse tarkvaras või BronMe veebilehel. Sellisel juhul tasub klient antud teenuse summa, mis kajastub mobiilirakenduse tarkvaras või BronMe veebilehel.

8.3. Turunduskampaania esinemise korral maksab BronMe ettevõte teenusepakkuja ettevõttele turunduskompensatsiooni mille kogusumma on samaväärne kliendile pakutava kasuga. Taoline turunduskompensatsioon tasutakse teenusepakkuja ettevõttele samaaegselt vahendatud teenuse tasude maksega. BronMe võib hüvitada turunduskompensatsiooni makseahendustasu eest ja makstava litsentsitasu mis kuulub maksmisele teenusepakkuja ettevõtte poolt BronMe ettevõttele.

9. KOHUSTUSED

9.1. BronMe ja/või mis iganes BronMe haruettevõtted ei kanna vastutust ühegi kaotuse või kahju eest, mis võivad teenusepakkuja ettevõttel kokkuleppega seoseliselt esineda või seoseliselt tarkvara kasutamisega, kuid mitte ainult:

 • 9.1.1. ühegi otsese või kaudse raha kaotusega;
 • 9.1.2. kasumi või eeldatud säästude kaotuse puhul;
 • 9.1.3. ettevõtte, lepingu, kontaktide, heasoovlikkuse, maine kaotuse ja mis iganes kaotuse puhul mis võib tõusta äri katkemisel;
 • 9.1.4. ebatäpsuste või andmete kaotuse puhul;
 • 9.1.5. mis iganes muud tüüpi kaotuse või kahju puhul.

9.2. BronMe või mis iganes BronMe haruettevõtted ei ole vastutavad klientide tegude või tegevusetuse eest tarkvara kasutamise puhul ja ei ole vastutavad ühegi rahalise kaouse või kahju puhul mis võib teenusepakkuja ettevõttel esineda kliendtide tegude või tegevusetuse tulemusena.

9.3. BronMe ei ole vastutav tarkvara õige toimise eest ja mis iganes kaotus või kahju, mis võib ilmneda teenusepakkuja ettevõttel selle tulemusena. BronMe omab tarkvara kasutusõiguse eemaldamise õigust juhul kui teenusepakkuja ettevõte kasutab tarkvara ühildumatul või autoriseerimata vahendil.

9.4. BronMe ei ole vastutav mis iganes kaotse või kahju eest mis võib ilmneda klientidel seoses teenusepakkuja ettevõtte poolt pakutava teenusega.

9.5. BronMe kohustuste täitmata jätmine on ainult süütuks tunnistatud kui need on põhjustatud force majeure(vääramatu jõud) poolt. Force majeure alla kuuluvad olukorrad mis on BronMe ettevõtte kontrolli alt väljas ja mis antud ajal, kui kokkulepe jõustus, poleks BronMe suutnud oodata või arvesse võtta, vältida või tõkestada tagajärgi millest BronMe poleks suutnud mõistlikuse juures jagu saada.

9.6. Teenusepakkuja ettevõte on täielikult vastutav kokkuleppe rikkumise eest ja/või mis iganes muud kehtivad seadused või regulatsioonid takistavad ja heastavad taolise rikkumise koheselt pärast BronMe või muu autoriteedi poolt antud käsku.

9.7. Teenusepakkuja ettevõte on täielikult vastutav mis iganes otsese või kaudse kaotuse ja/või kahju eest mida BronMe ja/või mis iganes BronMe haruettevõtted võivad kanda seoses kokkuleppeharuga ja/või kasutades tarkvara ja/või pakkudes teenusepakkuja ettevõtte teenuseid. Kui taoline kaotus või kahju peaks olema põhjustatud BronMe poolt, siis teenusepakkuja ettevõte kompenseerib sellest tuleneva kahju täissumma ulatuses seitsme päeva jooksul pärast BronMe ettevõtte nõuet.

9.8. Teenusepakkuja ettevõte on täielikult vastutav igasuguse otsese või kaudse kaotuse ja/või kahju eest mille osaliseks saab klient või mis iganes kolmas osapool kes kasutab teenusepakkuja ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid. Kui ükski klientidest peaks esitama väiteid BronMe vastu seoses teenusepakkuja ettevõtja poolt pakutavate teenustega, siis kompenseerib teenusepakkuja ettevõte antud kahju BronMe ettevõttele seitsme päeva jooksul koos väljastatud arvega.

9.9. Juhul kui BronMe ettevõttel peaks olema alust esitada teenusepakkuja ettevõtte tegevusele nõudeid, siis teenusepakkuja ettevõte on kohustatud kompenseerima BronMe ettevõttele kõik kulud mis kaasnevad kahju tekke ja ja kompensatsiooninõude esitamisega kahjuga seoses.

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. BronMe kogub isiklikku informatsiooni sh. nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid ja asukohad tulenevalt infost subjekti nõusolekul ja ainult vajalikel eesmärkidel võimaldada tarkvara ja suhtluse parimat funktsioneerimist.

10.2. Teenusepakkuja ettevõte töötleb isiklikku informatsiooni ainult privaatsuspoliitikaga kooskõlas, mis on kättesaadav BronMe veebileheküljel (http://www.bronme.com/en_GB/privacy-policy/).

10.3. Teenusepakkuja ettevõte ei tohi kliendi isiklikke andmeid töödelda BronMe ettevõttelt vastava loata. Teenusepakkuja ettevõte ei tohi koguda, salvestada, hoiustada, tagada ligipääsu või kasutada kliendi poolt tagatud ja tarkvara kaudu ligipääsetavat informatsiooni.

10.4. 10.4. BronMe on vastutav töötleja, mis töötleb kliendi ja teenusepakkuja ettevõtte isiklikku informatsiooni. Teenusepakkuja ettevõte on autriseeritud töötleja mis töötleb isiklikku informatsiooni BronMe loal. Isikliku informatsiooni töötlemise protseduurid, viisid ja tingimused on võimaldatud veebilehel (http://www.bronme.com/en_GB/privacy-policy/).

11. TÄHTAEG JA LEPINGU LÕPETAMINE

11.1. Kokkulepe jõustub vajutades „I ACCEPT“ nuppu või märkides linnuke „Sätted ja Tingimused kasti“ teenusepakkuja ettevõtte poolt. Kokkulepe jõustub määramatuks ajaperioodiks.

11.2. Teenusepakkuja ettevõte võib lõpetada kokkuleppe igal ajal teavitades BronMe ettevõtet vähemalt seitse kalendripäeva ette.

11.3. BronMe võib lõpetada kokkuleppe igal ajal teavitades teenusepakkuja ettevõtet vähemalt kolm kalendripäeva ette.

11.4. BronMe omab õigust koheselt lõpetama kokkulepet etteteatamata kokkuleppe ja/või mis iganes kohaldatavate seaduste või regulatsioonide rikkumise puhul teenusepakkuja ettevõtte poolt. BronMe jätab endale õiguse erakorraliseks kokkuleppe lõpetamiseks, kui: 1) Teenusepakkuja ettevõte rikub kokkuleppe sätteid ja tingimusi; 2) kui teenusepakkuja ettevõte reiting langeb alla 4,4 palli või selle kasutamise sagedus langeb alla 70%; 3) Teenusepakkuja ettevõtte tegevused ohustavad BronMe ettevõtte mainet ja tegevust; 4)Teenusepakkuja ettevõte tekitab olukorra mille järgselt langeb märkimisväärselt BronMe kaudu tehtav maksete sagedus; 5) Teenusepakkuja ettevõte muudab BronMe maksete teostamise võimatuks. Erakorralise tühistamise puhul ei pea BronMe kinni pidama etteteatamise tähtajast. Erakorralise tühistamise korral omab BronMe õigust katkestada teenusepakkuja ettevõte ligipääs tarkvarale ja lugeda kokkulepe ja sellest tulenevad BronMe kohused lõppenuks.

11.5. Antud lepingu lõppemisel peab teenusepakkuja ettevõte koheselt lõpetama tarkvara kasutamise, tagastama kõik BronMe tarkvara koopiad ja kustutama BronMe teenusepakkuja ettevõtte süsteemidest ja elektroonilistest vahenditest. Teenusepakkuja ettevõte peab samuti kustutama kogu kliendiinfo, mida teenusepakkuja ettevõte on omanud ühenduses tarkvaraga.

12. TÄIENDUSEDS

12.1. BronMe võib täiendada üldtingimusi igal ajal postitades ümbertöötatud versiooni veebilehele. Üldtingimuste jõustumise kuupäev saab märgituks ültingimuste info lõpus.

12.2. BronMe teatab teenusepakkujat kõikvõimalikest lepingumuudatustest, mis oleks esitatav ka kirjavormis ja rakenduv etteteatamisega 14(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Kui teenusepakkuja ettevõtte ei ole nõus lepingu parandustega, siis võib teenusepakkuja ettevõtte katkestada lepingu 14(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, teavitades sealjuures BronMe ettevõtet kirja teel esitatud teatisega.

12.3. Lepingu katkestamise teatis edastatakse õigeaegselt pärast seda, kui BronMe on teatise kätte saanud ja saatnud teenusepakkuja ettevõttele teatekinnitise. Kui teenusepakkuja ettevõte ei ole lepingut katkestanud 14(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast muudatuste teatise saamist, võetakse arvesse, et mõlemad osapooled on lepingumuudatustega nõustunud.

13. KEHTIVAD SEADUSED JA KOHTUALLUVUS

13.1. Leping on hallatav, tõlgendatav ja jõustunud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega, omamata vastuolu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni(ÜRO) rahvusvahelise kaupade ostu-müügi lepingu konventsiooni kohta.

13.2. Lepingust tingitud erimeelsuste puhul, seoses selle olemasolu, kehtivuse, tõlgendatuse, töötavuse, harude, ajalise lõppevuse või muud juhtumid on lahendatavad läbirääkimiste kaudu. Kui lepingust tõusvad erimeeldused ei ole lahendatavad läbi läbirääkimiste, siis on erimeelsuste lahendavad Harju Maakohtus Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis.

14. KONTAKTINFORMATSIOON

14.1. Teenusepakkuja ettevõte on kohustatud koheselt teavitama BronMe ettevõtet kõikvõimalikest teenusepakkuja ettevõtte kontaktinformatsiooni muudatustest ja teenusepakkuja ettevõte garnateerib, et kontaktinformatsioon on täpne ja ajakohane.

14.2. BronMe kontaktinformatsioon on saadaval veebilehel.

15. LÕPPTINGIMUSED

15.1. Kui lepingutingimusi saab arvata täitevõimatuks, asendavad osapooled seotud sätted täitmisele pööratavate sättega mis täpsustab antud sätte eesmärki ja majanduslikku mõju. Kummagi osapoole mis iganes lepingupunkti täideviimise viivitus või ebaõnnestumine ei vabasta kumbagi osapoolt antud tingimusest.

15.2. Teenusepakkuja ettevõte ei tohi loobuda lepingust, selle kohustest või õigustest v.a. nii, kuidas on lepingus ettenähtud.

15.3. Mis iganes lepinguga seotud teatise edastamine loetakse kohale toimetatuks, kui see on: 1) edastatud isiklikult, 2) saadetud kulleriga saadetise kinnituseks, 3) saadetud registreeritud e-postiga või 5) saadetud e-postiga kinnitamaks kohaletoimetamist. Ükskõik milline teatis mis on saadetud või lähetatud kooskõlas klausliga 13.3 arvestatakse kui kohaletoimetatud: 1) kui see on kohale toimetatud isiklikult kohaletoimetamise ajal vastavale osapoolele, 2) kui see on kohale toimetatud kulleriga, määrates kulleri poolt määratava kohaletoimetamise kuupäeva daatumiks, millal teatis toimetati ettenähtud osapoolele, 3) kui see on saadetud läbi registreeritud e-posti, kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile dokumendi ettenähtud osapoolele toimetamiseks; 4) ja kui see on saadetud e-postiga, antud kuupäeval kui teatise kätte saanud osapool kinnitab teatise kättesaamist kinnitava vastusega läbi e-posti või teisel kalendripäeval pärast e-posti lähetamist tingimusel, et saatjale pole saabunud tõrketeatist( lisades, et e-post polnud osapoolele toimetatud) ja on saatnud e-posti uuesti järgneval kalendripäeval ja talle pole saabunud sarnast tõrketeatist.

16. HINNAKIRI

16.1. BronMe hinnakiri viitab BronMe keskkonnas makstavatele teenusepakkuja ettevõtte teenuse tasudele.

16.2. Broneerimise vahendustasu on 20% igast kliendi broneeritud teenusest, mis on aktsepteeritud, makstud ja pakutud teenusepakkuja ettevõtte poolt kasutades mobiilirakenduse tarkvara või veebilehte.

16.3. Makse vahendustasu sisaldub broneerimise vahendamise tasu sees.

Jõustumise kuupäev: 01.01.2018.